Kongres odbędzie  się w dniu 23 listopada 2018 r  na stadionie KGHM Zagłębie Lubin.

 

Głównym celem Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych jest integracja środowiska akademickiego ze sportowym poprzez przedstawienie, omówienie uwarunkowań prawnych w jakich znajduje się polski sport, problemów które są związane z organizacją imprezy sportowej w naszym kraju nie tylko w aspektach prawnych lecz również ekonomicznych, czy też organizacyjnych.

Dyskusja a także udział nie tylko przedstawicieli nauki lecz również osób, które są związane z praktycznym wykonywaniem zadań zakresu prawa sportowego pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów jakie zachodzą w prawie sportowym, jego umiejscowienie w systemie prawa, a także problemów z jakimi boryka się prawo sportowe. Obecność osób, które od strony praktycznej wiedzą jak organizować imprezy sportowe będzie dodatkowym elementem zbliżającym prawników jak i osoby które nie mają wykształcenia prawniczego tak aby te dwie grupy mogły poszerzać wiedzę i korzystać ze swoich doświadczeń.

Połączenie wiele dyscyplin nauki podczas Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych jest bowiem warunkiem rzetelnego spojrzenia na prawo sportowe oraz na wielowymiarowość z nim związaną. W obliczu wyzwań przed którymi stoi polski sport, a także prawo sportowe tylko holistyczne spojrzenie na sport pozwoli na właściwą ocenę i wyciągnięcie wniosków. które staną się przyczynkiem do dalszego wzmacniania pozycji sportu jak i prawa sportowego w Polsce.

Do udziału w Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych zaproszeni zostaną przedstawicielie uczelni wyższych, osoby które zawodowo są związane z prawem sportowych poprzez zasiadanie w organach jurysdykcyjnych związków sportowych, przedstawicieli klubów a także osoby zajmujące się sportem w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Udział w kongresie będzie doskonałą okazja do wymiany poglądów, podzielenia się uwagami a w efekcie wypracowania wniosków które staną się przyczynkiem do dalszego wzmacniania pozycji sportu jak i prawa sportowego w Polsce.

Efektem obrad Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych będzie wydanie recenzowanej monografii.

 

 INFORMACJE-SZCZEGÓŁOWE

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwn8KOPFeqTvOXFSZYaeBl4A1McgeXsvmYJF-J2bs4uKn7aA/viewform