Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych za nami

W piątek (23 listopada), na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. odbył się Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych. Wydarzenie zostało przeprowadzone w ramach współpracy Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego z ww. klubem, które podpisano 12 sierpnia br.

Zakres tematyczny i poziom merytoryczny wystąpień prelegentów okazał się bardzo wysoki, co napawa organizatorów tym większą satysfakcją. Ważnym elementem Kongresu było praktyczne wykorzystanie infrastruktury obiektu, na którym został on przeprowadzony. Uczestnicy mieli bowiem możliwość uczestniczyć w spotkaniu się z Panem Mirosławem Lisowskim, kierownikiem do spraw bezpieczeństwa KGHM Zagłębia Lubin S.A. oraz Prezesem Zarządu dr r.pr. Mateuszem Dróżdżem. Była to niepowtarzalna okazja dla osób biorących udział w Kongresie, na zapoznanie się z procedurami związanymi z bezpieczeństwem i organizacją imprezy masowej, na szczeblu Ekstraklasy.

Kongres został podzielony na cztery panele dyskusyjne, które każdorazowo zakańczane były dyskusją nad poruszanymi zagadnieniami. Prelekcje trwały, z przerwami od godziny 9:30 do 20:30. Zanim przystąpiono do poruszania kwestii merytorycznych, zgromadzeni zostali powitani przez osoby reprezentujące organizatorów, tj. dr hab. Zbigniewa Bukowskiego prof. nadzw. (Prorektora ds. finansów i organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Prezesa Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego) i dr r.pr. Mateusza Dróżdża.

Referaty zaprezentowane podczas wydarzenia dotyczyły takich zagadnień jak: zmian w regulacjach prawnych a organizacji i realizacji imprezy sportowej w Polsce, relacji między sportem a administracją publiczną, zarządzania i finansów w sporcie czy odpowiedzialnością prawną w sporcie.

Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych  spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz osób zawodowo związanych na co dzień z branżą sportową i zebrała pochlebne opinie. Oprócz ww. osobistości, w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Sportu i Turystyki – dr r.pr. Dominik Borek (Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki) oraz mgr Rafał Piechota (Zastępca dyrektora Biura Ministra Sportu i Turystyki), Polskiego Związku Piłki Nożnej – r.pr. Adam Gilarski (Rzecznik Dyscyplinarny), Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich – r.pr. Tomasz Dauerman, radcowie prawni i adwokaci, przedstawiciele klubów Ekstraklasy i firm bukmacherskich oraz osoby związane z wieloma czołowymi ośrodkami naukowymi z całego kraju.

Kongres był pierwszym tego typu wydarzeniem, zrealizowanym na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. i w ramach współpracy tego klubu z Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego. Tym bardziej cieszy fakt, że zakończyło się ogromnym sukcesem. Pokłosiem tego są zatem plany kontynuowania formuły takich spotkań w przyszłości.

Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Kongresu, współorganizatorom oraz pozostałym partnerom, zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

Kongres

Kongres odbędzie  się w dniu 23 listopada 2018 na stadionie KGHM Zagłębie Lubin.

 

Głównym celem Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych jest integracja środowiska akademickiego ze sportowym poprzez przedstawienie, omówienie uwarunkowań prawnych w jakich znajduje się polski sport, problemów które są związane z organizacją imprezy sportowej w naszym kraju nie tylko w aspektach prawnych lecz również ekonomicznych, czy też organizacyjnych.

Dyskusja a także udział nie tylko przedstawicieli nauki lecz również osób, które są związane z praktycznym wykonywaniem zadań zakresu prawa sportowego pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów jakie zachodzą w prawie sportowym, jego umiejscowienie w systemie prawa, a także problemów z jakimi boryka się prawo sportowe. Obecność osób, które od strony praktycznej wiedzą jak organizować imprezy sportowe będzie dodatkowym elementem zbliżającym prawników jak i osoby które nie mają wykształcenia prawniczego tak aby te dwie grupy mogły poszerzać wiedzę i korzystać ze swoich doświadczeń.

Połączenie wiele dyscyplin nauki podczas Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych jest bowiem warunkiem rzetelnego spojrzenia na prawo sportowe oraz na wielowymiarowość z nim związaną. W obliczu wyzwań przed którymi stoi polski sport, a także prawo sportowe tylko holistyczne spojrzenie na sport pozwoli na właściwą ocenę i wyciągnięcie wniosków. które staną się przyczynkiem do dalszego wzmacniania pozycji sportu jak i prawa sportowego w Polsce.

Do udziału w Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych zaproszeni zostaną przedstawicielie uczelni wyższych, osoby które zawodowo są związane z prawem sportowych poprzez zasiadanie w organach jurysdykcyjnych związków sportowych, przedstawicieli klubów a także osoby zajmujące się sportem w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Udział w kongresie będzie doskonałą okazja do wymiany poglądów, podzielenia się uwagami a w efekcie wypracowania wniosków które staną się przyczynkiem do dalszego wzmacniania pozycji sportu jak i prawa sportowego w Polsce.

Efektem obrad Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych będzie wydanie recenzowanej monografii.

 

Więcej informacji wkrótce.

Już działamy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum