Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego jest towarzystwem naukowym powołanym do życia równolegle z Siecią Naukową Prawa Sportowego, która jest jedyną inicjatywą tego rodzaju w zakresie prawa sportowego w Polsce. Sieć została stworzona przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Gdański. Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego  zrzesza osoby związane na co dzień zawodowo i naukowo z prawem sportowym i specjalizujących się w tej dziedzinie. Wśród członków znajdują się zarówno doświadczeni i uznani w skali kraju pracownicy naukowi, jak również młodzi i dynamicznie rozwijający się naukowcy. Wkład każdego członka składa się na ogólny wysoki potencjał całej organizacji. W celu kompleksowego prowadzenia działalności i wbrew nazwie, Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego współtworzą nie tylko prawnicy, ale również osoby związane i posiadające znaczny dorobek w zarządzaniu sportem. Wynika to w dużej mierze z licznych związków prawa sportowego ze sferą ekonomiczną.

Towarzystwo jest wciąż zainteresowane rozszerzaniem swoich struktur o nowych członków, którzy pragną działać, na niwie nauki i zawodowej, w prawie sportowym i innych dziedzinach z tym związanych i są w stanie wzbogacić jego potencjał na różnych polach.

Celem działalności Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego, jest prowadzenie prac naukowych i świadczenie usług szkoleniowych i prawnych w zakresie prawa sportowego, które w Polsce jest dziedziną rozwijającą się, ale wciąż dla wielu egzotyczną. Popularyzacja prawa sportowego i profesjonalne świadczenie szerokiej gamy usług z zakresu prawa i zarządzania w sporcie jest głównym celem Towarzystwa. Na gruncie edukacyjnym Towarzystwo wspiera również działania podejmowane w ramach Sieci Naukowej Prawa Sportowego.

Szczególny charakter prawa sportowego, wynikający z wyjątkowości zjawiska jakim jest sam sport, wymaga bardzo często precyzyjnego zrozumienia złożonych kwestii problemowych, w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Członkowie Towarzystwa na co dzień podejmują kwestie tej natury, dzięki czemu posiadają specjalistyczne i szerokie doświadczenie, związane z zastosowaniem prawa w sporcie i dziedziną zarządzania sportem.

 

Statut Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego

 

deklaracja członkowska