Zarząd
1. Prezes dr hab Zbigniew Bukowski  prof nadzw UKW
2. I v-ce prezes ks dr hab Sławomir Fundowicz prof nadzw KUL
3. V-ce prezes dr hab Radosław Muszkieta prof nadzw UMK
4. Skarbnik dr inż Mateusz Tomanek
5. Sekretarz mgr Szymon Raniszewski
Komisja Rewizyjna
1. Przewodniczący dr hab Radosław Krajewski  prof nadzw UKW
2. Członkowie dr Adam Jakuszewicz, i mgr adwokat Adam Bułat.